Вие сте тук : Skip Navigation LinksНачало > За нас    
Skip Navigation Links
Начало
За нас
БългарияExpand България
Контакти
  
Българо-Канадски Културен Център "ПаисиЙ Хилендарски" - Монреал, е създаден през 2002 г., с цел:
  • да популяризира културата, историята и традициите на България;

 

  • да подпомага развитието на социалните и културните връзки меж ду България и Канада;

 

  • да предлага на ж елаещите обучение в различни сфери на българската култура;

 

  • да организира кампании за събиране на средства с благотворителна цел;

 

  • да организира концерти, спектакли, изложби и т.н.

 

Административна структура

Моника Вълева - Председател

Георги Петров

Петър Иванов

Кирил Попов

Copyright 2002 - 2019, Centre Culturel Bulgare-Canadien "Paisii Hilendarski" à Montréal, Terms&conditions, WebMaster Last update: 26 Jul 2019